TİYATRO PEDAGOJİSİ VE DRAMA EĞİTMENLİĞİ BÖLÜMÜ

 

 

Tiyatro pedagojisi nedir?

Tiyatro pedagojisi öncelikle bir eğitim yöntemidir.

Hangi yönde eğitim yapılacaksa konu pedagojjik uygulamalarla ele alınır ve işlenir. Pedagojik uygulamalar tiyatronun temel estetik öğelerinden yararlanılarak şekillendiğinden bu eğitim dalı ‘tiyatro pedagojisi’ adıyla anılmaktadır. Amaç tiyatro eğitimi değildir. Amaç tiyatronun teknik, estetik işlevlerinden yararlanmaktır. Bunlar arasında canlandırma, rol yapma, taklit, amaçlı eylem, doğaçlama, hikaye oluşturma, yaratıcılık, oyun oynama gibi pekçok öğe yer alır. Bu süreçte yapılacak çalışmalar konunun amacına ve işlevine dönük olarak tiyatro pedagogları tarafından hazırlanır ve şekillenir. Üzerinde çalışılan temalar doğaçlamalar yoluyla işlenir. Dolayısıyla yaratıcılık, kendiliğindenlik, hayal gücü devreye girer ve böylece gerçek olanla kurgusal olan arasında bir bağ kurulmuş olur; başka bir deyişle bu yöntemde gerçekle oyun iç içe geçer ve kaçınılmaz olarak drama eğitimi bu eğitimin asal karakterini oluşturur. Drama eğitimi ile birleştirdiğimiz bu programda, mezun olan öğrencilerimiz çeşitli eğitim kurumlarında drama eğitmenliği yapabilme olanağı da bulabileceklerdir. 

Tiyatro pedagojisi tiyatro değildir.

Tiyatro pedagojisi kendi yapısı gereği bir grubun belirli bir zaman dilimi içerisinde üzerinde çalışılan temayı kavraması, keşfetmesi, temaya dair kendi içsel bağlantılarını kurması üstüne kuruludur. Bu süreçte kendine özgü araçlar kullanılır ve araçların en önemlilerinden biri ‘oyun’dur. Oyun hem kavramsal hem de araçsal olarak grupla çalışılan süreçlerin odağındadır.

Tiyatro pedagojisi oyunculuk eğitimi değildir.

Her türden devinime dayanan oyunlar gösterim öğesini içinde barındırsa da burada sözü edilen gösterim tiyatroya yönelik değildir; yapılmakta olanın o anda estetik kaygıdan uzak, işlevsel ve amaca dönük olarak gösterilmesidir. Dolayısıyla bilindik anlamıyla oyunculuktan da söz edilemez; katılımcılar grup liderinin yönlendirmesiyle o anda spontan olarak gelişen ve önceden hiçbir hazırlığı olmayan bir yaratıda bulunurlar. Bu yaratı doğaçlama, rol yapma, canlandırma, karakterize etme gibi pek çok tiyatral öğeyi barındırsa da sözü edilen bir tiyatro değil drama çalışmalarının ayrılmaz parçası olan ‘oyun’dur. Eyleyen kişi oyuncu değil oyunun bir parçası ve katılımcısıdır.

Tiyatro pedagogu tiyatro eğitmeni değildir.

Eğitimde yeni arayışlar, öğretilecek veya yorumlanacak konunun işleniş şeklini değiştirmiş bize daha etkili, kullanılabilir, dönüştürebilir ve kalıcı yollar sunmuştur. Eğitimin konusu amaca bağlı olarak seçilirken konuyu işleme ve algılatma yöntemleri tiyatro pedagojisi uygulamalarıyla ortaya çıkar. Bu bilimsel ve estetik uygulamayı kullanabilen ve bu yetkinliği eline alan tüm eğitmenler drama eğitmeni, tiyatro pedagogu, yaratıcı drama liderleri, oyun ve kültür pedagogları adıyla da anılır. Her ülke, kendi ulusal ya da kültürel birikimlerine göre değişik adlandırmaları kullanabilir.

Tiyatro pedagojisinin alanları nelerdir?

Bu eğitimin içinde yer alan: bireye özgüven sağlama, kendini doğru ifade etme, kendi yeteneklerini keşfetme, sözel ve sözel olmayan iletişim biçimlerini görme, canlı ve yaşayan bir iletişim dili oluşturma, grup çalışmaları ve kolektiv üretim ortamını tanıma, sorumluluk duygusunu geliştirme, başarıyla tanıştırma, yaratıcılığını kullanma, kendi tutum ve değerlerini diğerleriyle kıyaslama, problemleri yaratıcı çözme yöntemleriyle aşma, denemeye ve hataya karşı dayanıklılık, farkındalığı artırma, kimlik bulma, bilgiyi yaşantıya dönüştürme, anlamlı ve seçilmiş olanı kullanma, verileri bir araya getirerek anlamlı proje yapma, analiz etme ve yorumlama, yaratıcı düşünme, sentezleme becerisi, yazılı bir metin olmadan oyun üretme ve hikaye oluşturma, her mekan ve büyüklükteki grupla oynama, planlama becerisini geliştirme, yetilerin kazanılması yetiştirilecek eğitmenlerin yetkinlikleri ve başarıları açısından gereklidir. Tüm bu kazanımların nasıl elde edileceğini kendi açısından deneyimleyen kişiler daha sonraki aşamalarda çalıştıkları gruplarda da öğrendiklerini uygulama olanağı bulurlar.

Örgün eğitimin dışında düzenlenen ve neredeyse bir halk eğitimine dönüşmüş olan bu alandaki çalışmaların uygulama alanları arasında tiyatrolar, kreşler, okullar, yüksek okullar, gençlik merkezleri, huzur evleri, camiler ve dini kurumlar, sosyal merkezler, halk eğitim merkezleri, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, bedensel ve zihinsel engelliler için eğitim kurumları, dernekler, meslek içi eğitim dahil tüm eğitim kurumları yer almaktadır.

 

 

 

 

Bölüm Adı: Tiyatro Pedagojisi ve Drama Eğitmenliği

Kontenjan: 20

Eğitim Dili: Türkçe

Süresi: 3 Yıl (30 Ay) (3600 Saat)

Ders Günleri - Saatleri: Pazartesi-Cuma (09:00-16:00)

 

İletişim:

Ufuk Güldü (Tiyatro Pedagojisi ve Drama Eğitmenliği Bölüm Başkanı)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Akademik Takvim için Tıklayınız

Ders Programı için Tıklayınız

Akademik Kadro için Tıklayınız

 

- Bölüme başvurmak için herhangi bir yaş sınırı yoktur.

- Bölüme başvurmak için Lise veya dengi bir okuldan mezun olmuş olmak gerekmektedir.

- Bölüm için herhangi bir yetenek sınavı bulunmamaktadır.

- Bölüme başvurmak için "Tiyatro Pedagojisi ve Drama Eğitmenliği Bölümü Başvuru" formunun doldurulması gerekmektedir.

 

- Kayıt yaptırmaya hak Kazanan adaylara vize ve kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi okulumuz tarafından gönderilecektir. 

- Kesin kayıt tarihleri Ekim-Aralık 2018 tarihleri arasındadır.

 

-

İletişim

Bülten Aboneliği


Okulumuzla ilgili haberleri bültenimize abone olarak edinebilirsiniz.

© 2018 Actors Company Berlin. Tüm hakları saklıdır.

Search